Analýza

Na úvodní schůzce zjistíme, jaké jsou vaše představy a očekávání. Požádáme vás
o zaslání všech tiskových materiálů, které doposud používáte pro komunikaci s novináři,
laickou i odbornou veřejností (ukázka tiskové zprávy, katalogu, výroční zprávy, letáků,
propagačních materiálů, vstupenek na akce, reprezentativní ukázka komunikace
elektronické).

Plastičtější obraz dotvoří krátký dotazník, o jehož vyplnění vás požádáme. Díky
výsledkům analýzy těchto materiálů směřujeme naši spolupráci přimo na oblasti,
které jsou pro vás přínosné

Jak pracujeme
Všechny naše služby jsou na klíč, vycházíme vždy ze skutečných potřeb vašeho týmu.
S čím vám
pomůžeme
Budeme s vámi hledat cestu do médií, ať už organizujete výstavu, konferenci nebo chcete oslovit sponzory.
Kdo jsme
V médiích sami pracujeme, proto vám můžeme přiblížit jejich fungování.