Jak pracujeme S čím vám pomůžeme Kdo jsme

Alena Červenková Vystudovala politologii a mediální komunikaci. Deset let moderovala diskusní pořad Na
hraně, s Českou televizí spolupracovala na řadě dalších projektů jako redaktor, moderátor
či dramaturg. Působila jako vedoucí příloh Lidových novin. Vedla a připravovala vzdělávací
workshopy a semináře zaměřené na problematiku Evropské unie. Několik let vedla oddělení
PR a marketinku Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí
ČR. Nyní působí především jako mediální konzultant a lektor.

Judita Matyášová Vystudovala obor Tvůrčí psaní a publicistiku. Od roku 2003 pracuje jako externí redaktorka
Lidových novin, přispívá především do sobotní přílohy LN, na lidovky.cz a také na idnes.cz
Pracovala na tiskovém oddělení Českých center, příspěvkové organizaci MZV ČR a také
jako projektová manažerka Centra současného umění DOX, kde vytvořila koncepci
vzdělávacích programů a zajišťovala PR a marketink. Judita Matyášová se dlouhodobě
věnuje tématům z oblasti kultury, neziskového sektoru, dokumentuje zajímavé životní
příběhy. V roce 2013 vydá knihu o skupině židovských dětí z Československa, které se za
války zachránily ve Skandinávii.